ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

   

 

 

   

  

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΣΜΕΑΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Π.Υ.Σ.Π.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Δεν βρέθηκε ροή.

ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"