ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ  

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί εντός 5 ημερών από Παρασκευή 26/5/2017 έως Τρίτη 30/5/2017 να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις στη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ.