Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 και ΠΕ60 που έχουν χαρακτηριστεί υπεράριθμοι σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες και δεν έχουν υποβάλλει δήλωση τοποθέτησης ή επιθυμούν τροποποίησή της, να καταθέσουν τη δήλωσή τους εντός της ημέρας και ώρα 16:00.

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ60

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ70