ΕΓΓΡΑΦΟ

Παρακαλούνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία από Δευτέρα 09/10/2017 και να προσκομίσουν την ανάληψη υπηρεσίας σε πρωτότυπη μορφή στα γραφεία της Υπηρεσίας μας.