ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Πληροφορική & Νέες Τεχνολογίες

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι νεοδιοριζόμενοι ως ΕΕΠ και ΕΒΠ (δυνάμει του ΦΕΚ 241/Γ’/9-3-2020) να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία τους στη Διεύθυνσή μας την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ