ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Πληροφορική & Νέες Τεχνολογίες

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής  λήγει την 22η Απριλίου 2020 (δεκαπέντε ημέρες μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ για τις Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2019-2020.

  ΑΙΤΗΣΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2019-20 (σελ. 30)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΦΕΚ 666/28-2-2020

ΦΕΚ 42/25-2-2020

ΦΕΚ 724/6-3-2020

ΦΕΚ 726/8-3-2020

ΦΕΚ 727/8-3-2020