ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Πληροφορική & Νέες Τεχνολογίες

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και δικαιολογητικά στο πλαίσιο της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 δύνανται να προσέλθουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, Λ. Συγγρού 165, Νέα Σμύρνη, 2ος όροφος, από τις 13 Ιανουαρίου 2020 έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρες 08:30 έως 14:00 (θα τηρείται σειρά προτεραιότητας).

Ο/Η κάθε ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει :

  1. Να έχει εγγραφεί στο ΟΠΣΥΔ
  2. Να προσέρχεται αυτοπροσώπως ή με νόμιμη εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου
  3. Να φέρει αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο
  4. Να έχει συμπληρωμένη την αίτηση και φωτοαντίγραφο αυτής
  5. Να έχει σε ευκρινή φωτοαντίγραφα όλα τα προς κατάθεση δικαιολογητικά
  6. Το σύνολο των εγγράφων να κατατίθεται σε χάρτινο φάκελο με λάστιχο

 

Για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ πατήστε εδώ

Για την Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ πατήστε εδώ

Για την αίτηση σε μορφή word πατήστε εδώ