ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05 ΚΑΙ ΠΕ07

Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο στο μάθημα της ειδικότητάς τους, θα το συμπληρώσουν στα σχολεία της ομάδας που έχουν τοποθετηθεί. Η οριστική απόφαση συμπλήρωσης σε συγκεκριμένο σχολείο θα ληφθεί από το ΠΥΣΠΕ τις επόμενες ημέρες και αφού καταγραφούν πραγματικές διδακτικές ανάγκες του κάθε σχολείου. Προσωρινά και μόνο μπορεί να αξιοποιείται το πλεόνασμα του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου στο σχολεία της οργανικής τους.

Γραμματεία ΠΥΣΠΕ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ 05

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ 07

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 07