ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕ70 & ΠΕ60 ΣΜΕΑΕ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΕ70 & ΠΕ60 ΣΜΕΑΕ

ΠΕ11 ΣΜΕΑΕ

ΠΕ70, ΠΕ60 & ΠΕ79.01 ΣΜΕΑΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕ70

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕ06 & ΠΕ11

ΚΕΝΑ ΠΕ06

ΚΕΝΑ ΠΕ11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΕΝΑ ΠΕ08

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ60

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΕΝΑ ΠΕ70

ΚΕΝΑ ΠΕ60

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ

ΚΕΝΑ ΠΕ60 ΣΜΕΑΕ