ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΕΝΑ ΠΕ70

ΚΕΝΑ ΠΕ60

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕ70

 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους σήμερα Δευτέρα 9/9/2019.

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70 ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ60 ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ60 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕ70 & ΠΕ60 ΣΜΕΑΕ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΕ70 & ΠΕ60 ΣΜΕΑΕ

ΠΕ11 ΣΜΕΑΕ

ΠΕ70, ΠΕ60 & ΠΕ79.01 ΣΜΕΑΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕ70