ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ71 (ΠΡΑΞΗ 26-17/09/2014)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Ή ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Ή ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

ΠΙΝΑΚΑΣ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

 ΠΙΝΑΚΑΣ

 ΠΙΝΑΚΑΣ