ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

     ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΕ61-ΠΕ60.50 ΚΑΙ ΠΕ71-70.50 ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ.

     Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60 & ΠΕ70 ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ Α/ΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟ 12-08-2013 ΕΩΣ 23-08-2013.

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2013-2014

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕ08

 ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19-20

ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ32