ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012.

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΕ08

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΕ19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΕ32

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ 10-10-2012 ΕΩΣ ΚΑΙ 12-10-2012

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 ΚΛΑΔΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ60

ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ16

ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19-20

 ΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ 08-10-2012 ΕΩΣ ΚΑΙ 10-10-2012

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ60

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΥΡΙΟ 04/10/2012.

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ08 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΥΡΙΟ 03/10/2012.

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ 32 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  ΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΑΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ από τη Τετάρτη 26-9-2012 έως και την Παρασκευή 28-9-2012.

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ