ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

   ΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΑΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ από τη Δευτέρα 24-9-2012 έως και την Τετάρτη 26-9-2012.

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΑΘΗΝΑΣ

    ΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ 05-09-2012 ΕΩΣ ΚΑΙ 06-09-2012

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ60

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ με αρ. πρωτ. 91287/Γ6/7-8-2012

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ε.Β.Π.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ε.Ε.Π.

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ με αρ. πρωτ. 91275/Γ6/7-8-2012

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Ε.Α.Ε

ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΔΔΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ με αρ. πρωτ. 80430/Δ1/13-07-2012

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 16/07/1012 ΕΩΣ 27/07/2012 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 09.00-13.30 

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι δύο (22) Εκπαιδευτικών κλάδου Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (EAE) για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε Σχολικές Μονάδες ΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης για το σχολικό έτος 2010-2011.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011 έως και την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011. 
Ο πίνακας με τα ονόματα των εκπαιδευτικών είναι αναρτημένος εδώ.