ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

   

 

 

   

  

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (Α.Δ.Κ.Υ.)

Μη έγκυρος Α.Μ.
Μη έγκυρο Α.Φ.Μ.