ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Πληροφορική & Νέες Τεχνολογίες

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ

Σας ενημερώνουμε ότι με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 90/Α΄/1-5-2020 προβλέπεται ότι οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν "από τις 15 ως τις 30 Μαΐου".
 
Αναμένονται διευκρινιστικές εγκύκλιοι για τον τρόπο εγγραφής.