ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

  ΕΓΓΡΑΦΟ

  ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΕ60 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΟ

Φ.Ε.Κ. 2524, τεύχος Β΄/16-08-2016