ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Πληροφορική & Νέες Τεχνολογίες

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΕΚ (ΑΣΕΠ, 13) - 25/04/2019

ΦΕΚ (ΑΣΕΠ, 14) - 25/04/2019

ΑΙΤΗΣΗ