ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

Φ.Ε.Κ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 ΕΓΓΡΑΦΟ

   Οι εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Δ΄Αθήνας μπορούν να εκτυπώσουν τις βεβαιώσεις αποδοχών τους για το οικονομικό έτος 2015 από τον μενού "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ" της ιστοσελίδας μας.

ΕΓΓΡΑΦΟ