ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΕΚ (ΑΣΕΠ, 13) - 25/04/2019

ΦΕΚ (ΑΣΕΠ, 14) - 25/04/2019

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΦΕΚ

ΑΙΤΗΣΗ