ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΦΕΚ

ΑΙΤΗΣΗ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΕΚ (ΑΣΕΠ, 13) - 25/04/2019

ΦΕΚ (ΑΣΕΠ, 14) - 25/04/2019

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΟ