ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Πληροφορική & Νέες Τεχνολογίες

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Δ΄ Αθήνας κατόπιν των πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου καθώς και της πρόσφατης εγκυκλίου σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, ανακοινώνει προς τους εκπαιδευτικούς και τους πολίτες ότι:

 από την Δευτέρα 21-09-2020 και μέχρι την Παρασκευή 30-10-2020 θα δέχεται επισκέψεις κοινού αποκλειστικά και μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και μόνο για θέματα που δεν δύνανται να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2131617402-403 (ή το τηλ. του αρμόδιου τμήματος)         

Οι ενδιαφερόμενοι, εκπαιδευτικοί και πολίτες, μπορούν επίσης να αποστέλλουν οποιοδήποτε έγγραφο ή αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση:   mail@dipe-d-athin.att.sch.gr      

           Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.