Για να ενημερωθείτε για τη μισθοδοσία σας πατήστε

στην Επίσημη Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ενημερωτικών Σημειωμάτων Μισθοδοσίας από το Υπουργείου Οικονομικών 

(ισχύει για εργαζόμενους στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ & τους ΟΤΑ - απαιτεί σύνδεση στο gsis με κωδικούς taxisnet)  

Για οποιαδήποτε αλλαγή των προσωπικών σας στοιχείων συμπληρώστε το

Έντυπο οικογενειακής κατάστασης

Έντυπο αλλαγής δήλωσης IBAN