ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕ06 & ΠΕ11

ΚΕΝΑ ΠΕ06

ΚΕΝΑ ΠΕ11

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ60

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΕΝΑ ΠΕ70

ΚΕΝΑ ΠΕ60

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ

ΚΕΝΑ ΠΕ60 ΣΜΕΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΕΝΑ ΠΕ08

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΕ05

ΠΕ07