ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕ70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕ06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑΔΟΥ Φ. ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕ70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΕ06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑΔΟΥ Φ. ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ16

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΤΗΣ Δ΄ ΔΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΑΘΗΝΑΣ

ΝΕΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΤΗΣ Δ΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΑΘΗΝΑΣ

ΝΕΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60 ΝΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΜΕΑΕ