ΦΕΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ

 ΕΓΓΡΑΦΟ

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70, ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕ60.50 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ