ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

 ΠΙΝΑΚΑΣ

 ΕΓΓΡΑΦΟ

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70, ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕ60.50 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 ΕΓΓΡΑΦΟ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ & ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ & ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Β΄ΦΑΣΗ)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 Παρουσιολόγιο για Εξατομικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη

(Επιλέγοντας Έτος και Μήνα το παρουσιολόγιο διαμορφώνεται αυτόματα)

 Εκπαιδευτικοί του προγράμματος Εξατομικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη

 Παρουσιολόγιο για Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο

(Επιλέγοντας Έτος και Μήνα το παρουσιολόγιο διαμορφώνεται αυτόματα)

 Εκπαιδευτικοί του προγράμματος  Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο

 Οδηγίες