ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

H παρουσίαση των εν λόγω εκπαιδευτικών στη  Διεύθυνση μας ορίζεται από τη Δευτέρα 5 έως την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015

 ΕΓΓΡΑΦΟ

 ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 03-11-2014 ΣΤΙΣ ΥΠΟΨΗ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

 Οριστικός πίνακας υποψηφίων Ε.Β.Π.

 Απορριφθέντες υποψήφιοι Ε.Β.Π.

 Προσωρινός πίνακας υποψηφίων Ε.Β.Π.

 Απορριφθέντες υποψήφιοι Ε.Β.Π.