Οδηγός για  το πρόγραμμα "Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2017-2018" , ΟΠΣ:5009801

 Οδηγός για το πρόγραμμα "ΕΚΟ-Τάξεις Υποδοχής 2017-2018" , ΟΠΣ:5009805

 Οδηγός για το πρόγραμμα "Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη (παρ/λη) 2017-18", ΟΠΣ:5009815

 Οδηγός για το πρόγραμμα "Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών 2017-18", ΟΠΣ:5009803

 Οδηγός για το πρόγραμμα "Μέτρων Εξατομικευμένης υποστήριξης 2017-18" , ΟΠΣ:5009808

 Οδηγός για το πρόγραμμα "Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημ.Σχ. 2017-18" , ΟΠΣ:5009814

 Οδηγός για το πρόγραμμα "Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη Αττική 2014-2020", ΟΠΣ:5001951

 Οδηγός για το "Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ"

ΛΟΓΟΤΥΠΑ 

 Νέο Λογότυπο

Λογότυπο προγράμματος Εξειδικευμένη εκπ.υπ. ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ