ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

    Ονομαστικός κατάλογος και προγράμματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών

(θα ενημερώνεται σε κάθε νέα πρόσληψη-τελευταία ενημέρωση 10-10-2019)

  Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΟΠΣ 5047065 

Απουσιολόγιο-ΕΝΙΑΙΟΣ-5047065 (ΠΕ06,ΠΕ07,ΠΕ08,ΠΕ11,ΠΕ91,ΠΕ86,ΠΕ79,ΠΕ70 Γενικής,ΕΕΠ)

_Οδηγός _Ανάληψη υπηρεσίας _Λογότυπο

 Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης ΟΠΣ 5047058

Απουσιολόγιο-Προσχολικής-5047058 (ΠΕ60 Γενικής)

_Οδηγός _Ανάληψη υπηρεσίας _Λογότυπο 

 Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων-(ΕΚΟ)-Τάξεις Υποδοχής ΟΠΣ 5045765

Απουσιολόγιο-ΕΚΟ-5045765 (ΠΕ70 ΖΕΠ)

_Οδηγός _Ανάληψη υπηρεσίας _Λογότυπο

 Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (παρ/λη) ΟΠΣ 5047057

Απουσιολόγιο εξειδικευμένη-παράλληλη-5047057 (ΠΕ70ΕΑΕ,ΠΕ71,ΠΕ60ΕΑΕ,ΕΒΠ,ΕΕΠ)

_Οδηγός _Ανάληψη υπηρεσίας _Λογότυπο

 Πρόγραμμα Εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών ΟΠΣ 5047082

Απουσιολόγιο-Εξατομικευμένη-5047082 (Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ,ΕΒΠ,ΕΕΠ)

_Οδηγός _Ανάληψη υπηρεσίας _Λογότυπο

 Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης ΟΠΣ 5048220

Απουσιολόγιο-ενίσχυση υποστηρικτικών δομών-5048220 (ΠΕ23,ΠΕ30)

_Οδηγός _Ανάληψη υπηρεσίας _Λογότυπο

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Εξειδικευμένη εκπ. υποστήριξης-ΠΕΠ Αττική ΟΠΣ 5031769

Απουσιολόγιο-ΠΕΠ-ΑΤΤΙΚΗ-5031769

_Οδηγός _Ανάληψη Υπηρεσίας _Λογότυπο(πεπ)

Ονομαστικός κατάλογος και πρόγραμμα αναπληρωτών

(θα ενημερώνεται σε κάθε νέα πρόσληψη-τελευταία ενημέρωση 22-02-2019)

 Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΟΠΣ 5031898

  α)Παρουσιολόγιο-ΕΝΙΑΙΟΣ-5031898 (ΠΕ06,ΠΕ07,ΠΕ08,ΠΕ11,ΠΕ91,ΠΕ86,ΠΕ70 Γενικής)

      Οδηγός υλοποίησης έργου      Ανάληψη Υπηρεσίας Λογότυπο

   β)Παρουσιολόγιο-ΕΝΙΑΙΟΣ-5031898 (ΕΕΠ)

      Οδηγός υλοποίησης έργου(τροποπ)      Ανάληψη Υπηρεσίας  Λογότυπο

 Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης ΟΠΣ 5031894

    Παρουσιολόγιο-Προσχολικής-5031894 (ΠΕ60)

    Οδηγός υλοποίησης έργου      Ανάληψη υπηρεσίας  Λογότυπο

 Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ)-τάξεις υποδοχής ΟΠΣ 5031893

    Παρουσιολόγιο-ΕΚΟ-5031893 (ΠΕ70 ΖΕΠ)

      Οδηγός υλοποίησης έργου    Ανάληψη υπηρεσίας  Λογότυπο

 Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (παρ/λη) ΟΠΣ 5031892

 α)Παρουσιολόγιο εξειδικευμένη-παράλληλη-5031892 (ΠΕ70ΕΑΕ, ΠΕ71, ΠΕ60ΕΑΕ)

 β)Παρουσιολόγιο εξειδικευμένη-ΕΒΠ-ΕΕΠ-5031892

    Οδηγός υλοποίησης έργου    Ανάληψη υπηρεσίας    Λογότυπο

 Πρόγραμμα Εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών ΟΠΣ 5031883

    α)Παρουσιολόγιο-Εξατομικευμένη-Εκπαιδευτικοί-5031883

    β)Παρουσιολόγιο-Εξατομικευμένη-ΕΕΠ-ΕΒΠ-5031883

    Οδηγός υλοποίησης έργου  Ανάληψη υπηρεσίας      Λογότυπο

 Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαιδευσης ΟΠΣ 5031890

    Παρουσιολόγιο ενισχ.δομών-5031890

    Οδηγός υλοποίησης έργου  Ανάληψη υπηρεσίας Λογότυπο

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Εξειδικευμένη εκπ.υποστήριξη- ΠΕΠ Αττική ΟΠΣ 5031769

    Παρουσιολόγιο-ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ-5031769

    Οδηγός υλοποίησης έργου  Ανάληψη υπηρεσίας  Λογότυπο (πεπ)