ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

(νέοι οδηγοί-απουσιολόγια-αναλήψεις-λογότυπα από 01-04-2019)

Ονομαστικός κατάλογος και πρόγραμμα αναπληρωτών εκπαιδευτικών 

(Θα ενημερώνεται σε κάθε νέα πρόσληψη-τελευταία ενημέρωση 02-04-2019)

 Ενιαίος Τύπος ολήμερου Δημοτικού Σχολείου ΟΠΣ 5031898

    Απουσιολόγιο-ΕΝΙΑΙΟΣ-5031898 (ΠΕ06,ΠΕ07,ΠΕ08,ΠΕ11,ΠΕ91,ΠΕ86,ΠΕ70 Γενικής, ΕΕΠ)

    Νέος οδηγός υλοποίησης έργου(αντικατάσταση)  Ανάληψη υπηρεσίας  Λογότυπο

 Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης ΟΠΣ 5031894

    Απουσιολόγιο-Προσχολικής-5031894 (ΠΕ60)

    Νέος οδηγός υλοποίησης έργου(αντικατάσταση)  Ανάληψη υπηρεσίας Λογότυπο

 Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ)-τάξεις υποδοχής ΟΠΣ 5031893

    Απουσιολόγιο-ΕΚΟ-5031893 (ΠΕ70 ΖΕΠ)

    Νέος οδηγός υλοποίησης έργου(αντικατάσταση) Ανάληψη υπηρεσίας Λογότυπο

 Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (παρ/λη) ΟΠΣ 5031892

    Απουσιολόγιο εξειδικευμενη-παράλληλη-5031892 (ΠΕ70ΕΑΕ,ΠΕ71,ΠΕ60ΕΑΕ,ΕΒΠ,ΕΕΠ)

    Νέος οδηγός υλοποίησης έργου(αντικατάσταση) Ανάληψη υπηρεσίας Λογότυπο

 Πρόγραμμα Εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών ΟΠΣ 5031883

    Απουσιολόγιο-Εξατομικευμένη-5031883 (Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ,ΕΒΠ,ΕΕΠ)

    Νέος οδηγός υλοποίησης έργου(αντικατάσταση) Ανάληψη υπηρεσίας Λογότυπο

 Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης ΟΠΣ 5031890

    Απουσιολόγιο ενίσχυση υποστηρικτικων δομών-5031890 (ΠΕ23,ΠΕ30)

    Νέος οδηγός υλοποίησης έργου(αντικατάσταση) Ανάληψη υπηρεσίας Λογότυπο

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Εξειδικευμένη εκπ.υποστήριξης-ΠΕΠ Αττική ΟΠΣ 5031769

    Απουσιολόγιο-ΠΕΠ-ΑΤΤΙΚΗ-5031769

    Νέος οδηγός υλοποίησης έργου(αντικατάσταση) Ανάληψη Υπηρεσίας  Λογότυπο(πεπ)

 

Ονομαστικός κατάλογος και πρόγραμμα αναπληρωτών

(θα ενημερώνεται σε κάθε νέα πρόσληψη-τελευταία ενημέρωση 22-02-2019)

 Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΟΠΣ 5031898

  α)Παρουσιολόγιο-ΕΝΙΑΙΟΣ-5031898 (ΠΕ06,ΠΕ07,ΠΕ08,ΠΕ11,ΠΕ91,ΠΕ86,ΠΕ70 Γενικής)

      Οδηγός υλοποίησης έργου      Ανάληψη Υπηρεσίας Λογότυπο

   β)Παρουσιολόγιο-ΕΝΙΑΙΟΣ-5031898 (ΕΕΠ)

      Οδηγός υλοποίησης έργου(τροποπ)      Ανάληψη Υπηρεσίας  Λογότυπο

 Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης ΟΠΣ 5031894

    Παρουσιολόγιο-Προσχολικής-5031894 (ΠΕ60)

    Οδηγός υλοποίησης έργου      Ανάληψη υπηρεσίας  Λογότυπο

 Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ)-τάξεις υποδοχής ΟΠΣ 5031893

    Παρουσιολόγιο-ΕΚΟ-5031893 (ΠΕ70 ΖΕΠ)

      Οδηγός υλοποίησης έργου    Ανάληψη υπηρεσίας  Λογότυπο

 Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (παρ/λη) ΟΠΣ 5031892

 α)Παρουσιολόγιο εξειδικευμένη-παράλληλη-5031892 (ΠΕ70ΕΑΕ, ΠΕ71, ΠΕ60ΕΑΕ)

 β)Παρουσιολόγιο εξειδικευμένη-ΕΒΠ-ΕΕΠ-5031892

    Οδηγός υλοποίησης έργου    Ανάληψη υπηρεσίας    Λογότυπο

 Πρόγραμμα Εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών ΟΠΣ 5031883

    α)Παρουσιολόγιο-Εξατομικευμένη-Εκπαιδευτικοί-5031883

    β)Παρουσιολόγιο-Εξατομικευμένη-ΕΕΠ-ΕΒΠ-5031883

    Οδηγός υλοποίησης έργου  Ανάληψη υπηρεσίας      Λογότυπο

 Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαιδευσης ΟΠΣ 5031890

    Παρουσιολόγιο ενισχ.δομών-5031890

    Οδηγός υλοποίησης έργου  Ανάληψη υπηρεσίας Λογότυπο

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Εξειδικευμένη εκπ.υποστήριξη- ΠΕΠ Αττική ΟΠΣ 5031769

    Παρουσιολόγιο-ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ-5031769

    Οδηγός υλοποίησης έργου  Ανάληψη υπηρεσίας  Λογότυπο (πεπ)

 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΠΕΠ - ΑΤΤΙΚΗ)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟ

(Τελ.ενημέρωση 24-05-2018)

ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΕΣΠΑ ΑΠΟ 01-01-2018    -ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΝΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

  ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ

  ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Νέο παρουσιολόγιο "Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης ΟΠΣ5009801"  από 01-01-2018

Παρουσιολόγιο "Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης ΟΠΣ5009801" (έως 31-12-2017)

Νέο παρουσιολόγιο "ΕΚΟ-Τάξεις Υποδοχής ΟΠΣ5009805"  από 01-01-2018

Παρουσιολόγιο "ΕΚΟ-Τάξεις Υποδοχής ΟΠΣ5009805" (έως 31-12-2017)

Νέο παρουσιολόγιο "Εξειδικευμένη-παράλληλη ΟΠΣ5009815" από 01-01-2018

Παρουσιολόγιο "Εξειδικευμένη-παράλληλη ΟΠΣ5009815" (έως 31-12-2017)

Νέο παρουσιολόγιο "Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών ΟΠΣ5009803" από 01-01-2018

Παρουσιολόγιο "Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών ΟΠΣ5009803" (έως 31-12-2017)

Νέο παρουσιολόγιο "Εξατομικευμένη υποστήριξη ΟΠΣ5009808" από 01-01-2018

Παρουσιολόγιο "Εξατομικευμένη υποστήριξη ΟΠΣ5009808" (έως 31-12-2017)

Νέο παρουσιολόγιο "Ενιαίος τύπος ολήμ. Δημοτικού Σχολείου ΟΠΣ5009814" από 01-01-2018

Παρουσιολόγιο "Ενιαίος τύπος ολοήμ.Δημ.Σχ. ΟΠΣ5009814" (έως 31-12-2017)

 Νέα Έγγραφα: -Λογότυπο -Αίτηση -Ανάληψη υπηρεσίας από 01-01-2018

Έγγραφα: -Λογότυπο  -Αίτηση  -Ανάληψη υπηρεσίας (έως 31-12-2017)

 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ 25-01-2018 (ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑ)

ΝΕΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ 04-04-2018 (ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑ)

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Παρουσιολόγιο "Εξειδικευμένη -ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ ΟΠΣ5001951" (σχολικό έτος 2017-2018)

Έγγραφα ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ: -Λογότυπο -Αίτηση   -Ανάληψη  Υπηρεσίας (σχολικό έτος 2017-2018)

ΝΕΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ 25-01-2018 (ΠΕΠ-ΑΤΤΙΚΗ) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Οδηγός για  το πρόγραμμα "Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2017-2018" , ΟΠΣ:5009801

 Οδηγός για το πρόγραμμα "ΕΚΟ-Τάξεις Υποδοχής 2017-2018" , ΟΠΣ:5009805

 Οδηγός για το πρόγραμμα "Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη (παρ/λη) 2017-18", ΟΠΣ:5009815

 Οδηγός για το πρόγραμμα "Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών 2017-18", ΟΠΣ:5009803

 Οδηγός για το πρόγραμμα "Μέτρων Εξατομικευμένης υποστήριξης 2017-18" , ΟΠΣ:5009808

 Οδηγός για το πρόγραμμα "Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημ.Σχ. 2017-18" , ΟΠΣ:5009814

 Οδηγός για το πρόγραμμα "Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη Αττική 2014-2020", ΟΠΣ:5001951

 Οδηγός για το "Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ"

ΛΟΓΟΤΥΠΑ 

    ΛΟΓΟΤΥΠΟ από 01-01-2018

  Λογότυπο  έως 31-12-2017

Λογότυπο προγράμματος Εξειδικευμένη εκπ.υπ. ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ (σχ.έτος 2017-18)