ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟ

(Τελ.ενημέρωση 24-05-2018)

ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΕΣΠΑ ΑΠΟ 01-01-2018    -ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΝΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

  ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ

  ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Νέο παρουσιολόγιο "Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης ΟΠΣ5009801"  από 01-01-2018

Παρουσιολόγιο "Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης ΟΠΣ5009801" (έως 31-12-2017)

Νέο παρουσιολόγιο "ΕΚΟ-Τάξεις Υποδοχής ΟΠΣ5009805"  από 01-01-2018

Παρουσιολόγιο "ΕΚΟ-Τάξεις Υποδοχής ΟΠΣ5009805" (έως 31-12-2017)

Νέο παρουσιολόγιο "Εξειδικευμένη-παράλληλη ΟΠΣ5009815" από 01-01-2018

Παρουσιολόγιο "Εξειδικευμένη-παράλληλη ΟΠΣ5009815" (έως 31-12-2017)

Νέο παρουσιολόγιο "Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών ΟΠΣ5009803" από 01-01-2018

Παρουσιολόγιο "Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών ΟΠΣ5009803" (έως 31-12-2017)

Νέο παρουσιολόγιο "Εξατομικευμένη υποστήριξη ΟΠΣ5009808" από 01-01-2018

Παρουσιολόγιο "Εξατομικευμένη υποστήριξη ΟΠΣ5009808" (έως 31-12-2017)

Νέο παρουσιολόγιο "Ενιαίος τύπος ολήμ. Δημοτικού Σχολείου ΟΠΣ5009814" από 01-01-2018

Παρουσιολόγιο "Ενιαίος τύπος ολοήμ.Δημ.Σχ. ΟΠΣ5009814" (έως 31-12-2017)

 Νέα Έγγραφα: -Λογότυπο -Αίτηση -Ανάληψη υπηρεσίας από 01-01-2018

Έγγραφα: -Λογότυπο  -Αίτηση  -Ανάληψη υπηρεσίας (έως 31-12-2017)

 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ 25-01-2018 (ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑ)

ΝΕΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ 04-04-2018 (ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑ)

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Παρουσιολόγιο "Εξειδικευμένη -ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ ΟΠΣ5001951" (σχολικό έτος 2017-2018)

Έγγραφα ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ: -Λογότυπο -Αίτηση   -Ανάληψη  Υπηρεσίας (σχολικό έτος 2017-2018)

ΝΕΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ 25-01-2018 (ΠΕΠ-ΑΤΤΙΚΗ) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Οδηγός για  το πρόγραμμα "Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2017-2018" , ΟΠΣ:5009801

 Οδηγός για το πρόγραμμα "ΕΚΟ-Τάξεις Υποδοχής 2017-2018" , ΟΠΣ:5009805

 Οδηγός για το πρόγραμμα "Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη (παρ/λη) 2017-18", ΟΠΣ:5009815

 Οδηγός για το πρόγραμμα "Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών 2017-18", ΟΠΣ:5009803

 Οδηγός για το πρόγραμμα "Μέτρων Εξατομικευμένης υποστήριξης 2017-18" , ΟΠΣ:5009808

 Οδηγός για το πρόγραμμα "Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημ.Σχ. 2017-18" , ΟΠΣ:5009814

 Οδηγός για το πρόγραμμα "Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη Αττική 2014-2020", ΟΠΣ:5001951

 Οδηγός για το "Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ"

ΛΟΓΟΤΥΠΑ 

    ΛΟΓΟΤΥΠΟ από 01-01-2018

  Λογότυπο  έως 31-12-2017

Λογότυπο προγράμματος Εξειδικευμένη εκπ.υπ. ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ (σχ.έτος 2017-18)