ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Μπεκατώρου Δήμητρα - Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας

Τηλ: 213-1617456

https://blogs.sch.gr/dimbekator/


 

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ

Αξιότιμοι/ες  συνάδελφοι/ισσες,

Σας κοινοποιούμε τα έγγραφα που αφορούν την υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας για το σχολικό έτος 2023-2024.  Τα εν λόγω έγγραφα περιέχουν σημαντικές διευκρινίσεις και οδηγίες εστιάζοντας στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής φόρμας και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι η Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023. Σας παρακαλούμε να τηρήσετε αυστηρά αυτήν την προθεσμία.

Παρακαλούμε τους Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων και τους Προϊσταμένους/ες των Νηπιαγωγείων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού ή βοηθητικού προσωπικού του σχολείου τους σχετικά με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και τις σχετικές οδηγίες.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων

  • Ν. Στεφανόπουλος- Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
  • Δ. Μπεκατώρου – Αγωγής Υγείας
  • Ν. Καμήλος – Πολιτιστικών Θεμάτων 

1. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  Π.Ε.-Α.Υ.-Π.Θ. 2023-24

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

5. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΣΔ (Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ.)

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ