ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ


ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)