ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Πληροφορική & Νέες Τεχνολογίες

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ


ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)