ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Πληροφορική & Νέες Τεχνολογίες

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 Για να ενημερωθείτε για τη μισθοδοσία σας πατήστε

στην Επίσημη Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ενημερωτικών Σημειωμάτων Μισθοδοσίας από το Υπουργείου Οικονομικών 

(ισχύει για εργαζόμενους στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ & τους ΟΤΑ - απαιτεί σύνδεση στο gsis με κωδικούς taxisnet)  


ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ

 ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ