Για να ενημερωθείτε για τη μισθοδοσία σας πατήστε

στην Επίσημη Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ενημερωτικών Σημειωμάτων Μισθοδοσίας από το Υπουργείου Οικονομικών 

(ισχύει για εργαζόμενους στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ & τους ΟΤΑ - απαιτεί σύνδεση στο gsis με κωδικούς taxisnet)  

Για οποιαδήποτε αλλαγή των προσωπικών σας στοιχείων συμπληρώστε το

Έντυπο οικογενειακής κατάστασης

Έντυπο αλλαγής δήλωσης IBAN 


ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ

 ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ