ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΕ60 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Φ.Ε.Κ. 2524, τεύχος Β΄/16-08-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

VACANCY ANNOUNCEMENT 118580/H2/19-7-2016 FOR FILLING TEACHING POSITIONS IN THE ENGLISH SPEAKING SECTION OF THE PRIMARY AND SECONDARY DEPARTMENT AND FOR THE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES OR THE MOTHER TONGUE APART FROM GREEK AT THE “SCHOOL OF EUROPEAN EDUCATION” IN HERAKLION