ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΦΕΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ

 ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ