ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Απόφαση Μετάθεσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή 2014-2015.

Πίνακας  Εκπαιδευτικών που μετατίθενται απο άλλες περιοχές στη Δ' Αθήνας.

Πίνακας Εκπαιδευτικών που μετατίθενται από τη Δ' Αθήνας σε άλλες περιοχές.

Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί έχουν υποχρέωση να παρουσιαστούν στη Δ' Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας για ανάληψη υπηρεσίας στις νέες τους θέσεις από 22/06/2015 έως 25/06/2015.

 Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, οι οποίοι μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή.

Απόφαση Μετάθεσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και ΕΕΕΕΚ 2014-15.

Πίνακας Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης 2014-2015 σε Σχολεία Τυφλών/Κωφών στη Δ' Αθήνας.

Πίνακας Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης 2014-2015 σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ - ΕΕΕΚ στη Δ' Αθήνας.

 ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ