ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Πληροφορική & Νέες Τεχνολογίες

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

   Η Διεύθυνση Π.Ε. Δ΄ Αθήνας κατόπιν των πρόσφατων πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και ειδικότερα αυτής με ΦΕΚ (64, Α΄,14-3-2020), καθώς και των αντίστοιχων εγκυκλίων σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, ανακοινώνει προς τους εκπαιδευτικούς και τους πολίτες ότι:

 από την Τετάρτη 18-3-2020 και μέχρι νεωτέρας θα δέχεται επισκέψεις κοινού αποκλειστικά και μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και μόνο για θέματα που δεν δύνανται να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά.

           Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2131617402-403 (ή το τηλ. του αρμόδιου τμήματος)

           Οι ενδιαφερόμενοι, εκπαιδευτικοί και πολίτες, μπορούν επίσης να αποστέλλουν οποιοδήποτε έγγραφο ή αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση:

            mail@dipe-d-athin.att.sch.gr

 

           Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και ευελπιστούμε σύντομα να επανέλθουμε στην κανονική λειτουργία μας.