ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

   

 

 

   

  

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΦΕΚ 4412/Β/03-10-2018

ΦΕΚ 102/Α/12-06-2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΦΕΚ 4412/Β/03-10-2018

ΦΕΚ 102/Α/12-06-2018

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΡΙΟ 11/10/2018 ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ