Α. Τακτικά μέλη

  1. Κουμέντος Ιωάννης, κλ. ΠΕ70, Διευθυντής της Δ/νσης ΠΕ Δ΄ Αθήνας, ως Πρόεδρος
  2. Γραμματικού Καλλιόπη, κλ. ΠΕ70, Δ/ντρια του 11ου Δημ. Σχολείου Παλ. Φαλήρου, ως Αντιπρόεδρος.
  3. Βλάχου Πηνελόπη κλ. ΠΕ70, Δ/ντρια του 11ου Δημ. Σχολείου Αγ. Δημητρίου.
  4. Χατζηδημητρίου Ευστράτιος, ως αιρετό μέλος.
  5. Μαντζαβράκου Ανθή, ως αιρετό μέλος.


Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα

  1. Κουταλέλη Ελένη, κλ. ΠΕ70, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Εκπ/κών Θεμάτων της Δ/νσης ΠΕ Δ΄ Αθήνας
  2. Κεχαγιάς Θεόδωρος, κλ. ΠΕ70, Δ/ντής του 2ου Δημ. Σχολείου Ελληνικού.
  3. Μαστραντώνη Παναγιώτα, κλ. ΠΕ70, Δ/ντρια του 2ου Δημ. Σχολείου Μοσχάτου.
  4. Ζέλιος Γεώργιος, ως αιρετό μέλος
  5. Χανής Δημήτριος, ως αιρετό μέλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΥΣΠΕ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ


 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΝΣΤΑΣΗ